Informácie o používaní súborov cookies

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. 

1. Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia  (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie. 

2. Na čo používame cookies?

Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:

 1. monitorovanie správneho fungovania webu,
 2. skvalitňovanie poskytovaných služieb,
 3. rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve, 
 4. zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
 5. poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb, 
 6. odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,
 7. remarketing.

Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia.

3. Aké sú druhy cookies?

Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú dočasné a trvalé.

 1. Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
 2. Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači. 

Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:

 1. Základné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);
 2. Prevádzkové cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
 3. Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané. 
 4. Reklamné cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby. 

4. Ako získavame cookies?

Základné cookies, ktoré nevyhnutne potrebujeme k riadnemu fungovaniu stránky spracúvame bez vášho súhlasu. Ostatné cookies, ktorých spracúvanie nie je nevyhnutné na riadne fungovanie web stránky, spracúvame len s vašim súhlasom. Súhlas nám môžete dať zakliknutím požadovaných cookies na lište na našej web stánke. Vybrať si pritom môžete, na spracúvanie ktorých cookies nám dáte súhlas a na ktorých nie. 

5. Ako odvolať súhlas so spracúvaním cookies?

Vo svojom prehliadači si môžete kedykoľvek zmeniť nastavenie ukladania cookies. Cookies môžete zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy. 

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Edge:

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq
Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

6. Cookies tretích strán

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. napr. Facebook, Instagram a Mailerlite. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach. 

 7. Ako dlho cookies spracúvame?

Cookies uchovávame maximálne po dobu 15 mesiacov. Samotný súhlas na spracúvanie cookies uchovávame po dobu 4 rokov za účelom preukázania splnenia si povinností. 

8. Na koho sa obrátiť?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies na našich web stránkach, kontaktujte nás na info@healtern.comNákupný košík